Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Psychiatria Medforum 2011

Optymalizacja leczenia w psychiatrii

Wisła, 8 - 10 grudnia 2011r.

Pobierz certyfikat

Program

Program ramowy konferencji – projekt

Rozmieszczenie, tytuły oraz wykładowcy sesji wykładowych i warsztatów może ulec zmianie. Po każdej zmianie, wszystkie zainteresowane strony (wykładowcy, prowadzący i sponsorzy) zostaną poinformowane o takim fakcie.

 

Konferencja Optymalizacja leczenia w psychiatrii w liczbach:

 • 1200 uczestników
 • 11 sesji wykładowych i 36 warsztatów
 • 100 osób prezentujących wykłady, postery czy prowadzący warsztaty
 • 44 posterów
 • 18 punktów edukacyjnych do zdobycia
 • 3 warsztaty prawno-rozliczeniowe - 2 prowadząne przez prawników specjalizujących się w prawie medycznym oraz jeden przez przedstawiciela NFZ.
   


 

8 grudnia 2011, czwartek

14.00 - 15.00

S1. Sesja inauguracyjna: Czy zmiany klasyfikacji wpłyną na nasz sposób leczenia? [62]

Prowadzenie: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Prof. Tadeusz Parnowski , Prof. Jacek Wciórka

ICD-11. Prof. Jacek Wciórka

DSM-5. Prof. Tadeusz Parnowski

 

15.00 - 16.00

Obiad.

16.00 - 17.30

S2. Psychiatria oparta na doświadczeniu [62]

Prowadzenie: Dr Sławomir Murawiec, Dr Marcin Jabłoński

Jak psychiatria odrywa się od doświadczenia klinicznego? Dr Sławomir Murawiec

Zjazd ECNP – komentarz lekarza praktyka. Dr Marcin Jabłoński

Zaburzenia bordeline okiem lekarza praktyka. Dr Anna Mosiołek

Czy my możemy coś zrobić, aby oni bardziej chcieli się leczyć? Dr Janusz Chojnowski

 

17.30 - 18.00

Przerwa kawowa

18.00 - 18.50

W1. Warsztaty równoległe

1. Warsztat satelitarny GSK. Strategie terapeutyczne w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych ze szczególnym uwzględnieniem lamotryginy. Prof. Łukasz Święcicki [62].

2. Wybór leku normotymicznego dla pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową. Dr Iwona Koszewska [32]

3. Pacjent psychotyczny w Racjonalnej Terapii Zachowania. Dr Agnieszka Kałwa [33]

4. Kiedy i jaka farmakologia w zaburzeniach nerwicowych. Dr Jakub Paliga [42]

5. EdukacjaMedyczna.pl na konferencji: Rutynowa diagnostyka otępień okiem neuroradiologa. Dr Cezary Szary [34]

6. Disulfiram tabletki do implantacji – przydatność w leczeniu wspomagającym uzależnienia od alkoholu? Prof. Irena Krupka-Matuszczyk [52]

 

19.00 - 19.50

W2. Warsztaty równoległe

1. Warsztat satelitarny GSK. Dokumentacja medyczna w świetle procedur kontroli świadczeniodawców. Mgr Wojciech Wojtal, prawnik [62]

2. Międzynarodowe warsztaty studentów medycyny. cz.1. Prof Koksal Alptekin, Dr Agnieszka Kałwa, Dr Marek Krzystanek [42]

3. Poezja a psychiatria. Prof. Anna Grzywa [33]

4. Schizofrenia powrót do przyszłości. Dr Sławomir Murawiec, Dr Marcin Jabłoński [52]

5.Pomiędzy wiarą a nauką - zniewolenie duszy czy zaburzenia dysocjacyjne? Mgr Joanna Hyrnik, dr Ireneusz Jelonek, dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Aleksandra Barabasz [32]

6. Jak wspierać rodziny osób chorych na zaburzenie odżywiania – prezentacja Zintegrowanego Programu Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Centrum Psychologiczno- Medycznym MABOR. Mgr Katarzyna Mędrzycka [34]

 

 20.00

Kolacja. Restauracja Czerwona
 

 

9 grudnia 2011, piątek

8.00 – 8.50

W3. Warsztaty równoległe

1.Relacje świadczeniodawca a NFZ. Mgr Wojciech Wojtal, prawnik specjalizujący się w prawie medycznym [61]

2. Przymus, a zaufanie w leczeniu psychiatrycznym. Prof. Maria Załuska [33]

3. Modern concepts in psychiatry (*)[62]
 Delivery of emergency psychiatry - a modern concept. Dr Thilak Ratnayake (UK)

 Telemedicine in Psychiatry. Dr Davor Mucic (Dania)
4. Nadgniła od środka - błędna diagnoza czy cud terapeutyczny? Dr Agnieszka Rubinowska [34]

5. EdukacjaMedyczna.pl na konferencji: Dr Cezary Szary: Podstawy neuroobrazowania przed PES z psychiatrii [52]

6.Techniki pomocnicze w psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania. Mgr Katarzyna Wyrzykowska, Mgr Magdalena Rozenfeld[42]

 

 9.00 - 10.30

S3.(*) Sesja psychiatrii dziecięco-młodzieżowej: Wrodzone zaburzenia. Jak rozpoznawać? Jak leczyć? [62]
Prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Dr hab. Filip Rybakowski

Circadian rhythmicity and CLOCK genes in ADHD. Prof. Johannes Thome

Niepełnosprawność intelektualna w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży. Prof. Andrzej Rajewski

Zespól tików. Prof. Tomasz Wolańczyk

 

S4. NPOZP: Środowiskowa opieka psychiatryczna w Polsce [61]

Prowadzenie: Prof. Jacek Wciórka

Warszawa-Bielany – od oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym do lokalnego systemu opieki środowiskowej. Prof. Maria Załuska

Katowice – od oddziału psychiatrycznego do centrum psychiatrii. Dr Krzysztof Czuma, Dr Krzysztof Kotrys

Kraków-Kobierzyn – od azylu do opieki środowiskowej. Mgr Marzena Grochowska

 

10.30 - 10.50

Przerwa kawowa / Sesja posterowa

10.50 - 12.20

S5. (*, xx) Sesja wykładowa: – sponsor BMS [62]

ChAD - światowe wytyczne, a polskie wybory .Kontrowersje, trendy, rozwiązania .

BD treatment – World guidelines vs. Polish realities, clinical controversies, trends, solutions.

Sesja z udziałem Prof. Allana Younga (Chair of Psychiatry at Imperial College, London) i Dr hab. Dominiki Dudek i Dr Marcina Siwka (Klinika Psychiatrii Dorosłych SU w Krakowie)

 

12.20 – 12.40

Przerwa

12.40 – 13.30

Sesje satelitarne (równoległe):

Sat1: Lilly [62]

Innowacyjność w przeciwpsychotycznym leczeniu długoterminowym. Prof. Marek Jarema

Leczenie zaburzeń tikowych z zaburzeniami towarzyszącymi. Prof. Tomasz Wolańczyk

Sat2: Medagro: Neurobiologia zaburzeń seksualnych. Prof. Jerzy Vetulani [61]

 

13.30 - 14.30

Obiad – restauracja czerwona

14.30 - 16.00

S6. (*) Sesja Sekcji Suicydologii PTP: Od narodowej profilaktyki samobójstw do praktyki klinicznej [62]
Prowadzenie Prof. Agnieszka Gmitrowicz, Prof. Maria Załuska

The Incidence of Hospital-Treated Attempted Suicide. Prof. Julio Bobes (Hiszpania)

Narodowy Program Zapobiegania Samobójstwom 2011-2015: operacjonalizacja, możliwości i ograniczenia. Dr Włodzimierz Adam Brodniak

Epidemiologiczna i socjodemograficzna charakterystyka samobójstw żołnierzy. Prof. Antoni Florkowski

Zapobieganie samobójstwom w placówkach psychiatrycznych. Prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz

 

S7. Psychiatria na pograniczu życia i śmierci [61]
Prowadzenie: Prof. Piotr Knapik, Dr hab. Robert Pudlo

Obraz transplantacji serca w sztuce filmowej. Dr hab. Robert Pudlo

Wspomaganie oddychania z użyciem utleniania pozaustrojowego, wspomaganie krążenia z użyciem sztucznych komór. Prof. Piotr Knapik

Zaburzenia psychiczne u chorych po wspomaganiu krążenia lub oddychania. Mgr Izabela Jaworska

16.00 – 16.20

Przerwa

14.30 – 16.30

Wyjazdowa sesja szkoleniowa (scientific travel) w Ustrońskim Centrum Psychoterapii "Narcyz"

(po wcześniejszej rejestracji na stoisku Uzdrowisko Ustroń)
 

16.20 - 17.50

S8. (*) International session [62]

Prowadzenie: Dr Mark Agius, Dr Krzysztof Krysta

Genes environment interaction in psychosis: results from an epidemiologic survey. Prof Koksal Alptekin (Turkey)

BDNF and depression. Dr Rashid Zaman (UK)

Adventures in the treatment of unipolar depression. Dr Mark Agius (UK)

 

S9. Prawo do zawarcia małżeństwa w regulacji prawa cywilnego i kanonicznego [61]

Prowadzenie: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Dr hab. Krzysztof Kucia

Prawo do zawarcia małżeństwa przez osoby chore psychicznie - aktualne regulacje i propozycje rozwiązania problemu. Mgr Inga Markiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN

"Ius connubii" w kontekście oceny psychicznej zdolności do zawarcia małżeństwa. Ks. dr Adam Pawlaszczyk Sąd Metropolitalny w Katowicach

 

17.50 – 18.10

Przerwa kawowa

18.10 - 19.00

W4. Warsztaty równoległe
1. Międzynarodowe warsztaty studentów medycyny, cz. 2. Prof Koksal Alptekin, Dr Agnieszka Kałwa, Dr Marek Krzystanek [42]

2. Nowe metody pomiarów behawioralnych i neurofizjologicznych wskaźników, w diagnostyce ADHD – aktometria, QEEG, potencjały związane ze zdarzeniem, test ciągłego wykonywania. Mgr Robert Kozłowski, Biomed [33]

3. Terapie neurostymulacyjne w lekoopornych depresjach. Prof. Robert T Hese [34]

4. Dialog w psychiatrii dorosłych i psychiatrii rozwojowej. Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik i Prof. Andrzej Czernikiewicz [62]

5. Egzorcysta i psychiatria. Ks. Michał Woliński, Prof. Irena Krupka-Matuszczyk [61]

6. Świat zwariował, czyli co nas czeka w przyszłości. Marek Zuber (Ekonomista i analityk rynków finansowych, były szef doradców ekonomicznych przy rządzie RP) [52]

 

 

19.10 - 20.00

W5. Warsztaty równoległe

1. Międzynarodowe warsztaty studentów medycyny, cz. 3. Prof Koksal Alptekin, Dr Agnieszka Kałwa, Dr Marek Krzystanek [42]

2. Nowe metody pomiarów behawioralnych i neurofizjologicznych wskaźników, w diagnostyce ADHD – aktometria, QEEG, potencjały związane ze zdarzeniem, test ciągłego wykonywania. Mgr Robert Kozłowski, Biomed [33]

3. Zaburzenia borderline - powrót do przyszłości. Dr Marcin Jabłoński, Dr Sławomir Murawiec [52]

4. Przymus leczenia w jadłowstręcie psychicznym. Prof. Jacek Bomba, Dr Maciej Pilecki [34]

5. Opinia biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. Studium przypadku. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, ks. dr Marek Górka, ks dr Adam Pawlaszczyk [61]

6. Rola psychoedukacji rodziny w leczeniu pacjenta po kryzysie psychicznym psychotycznym. Mgr Agnieszka Warchał, NZOZ Feniks [32]

 

19.30 – 21.00

 

21.00 – 01.00

Kolacja – Restauracja czerwona

Gala
Gala jest imprezą towarzyszącą konferencji i jako taki nie może być traktowany jako jej integralna część. W ramach konferencji dla uczestników z opłaconą opłata rejestracyjną dostępna jest kolacja. Jedynym i wyłącznym sponsorem imprezy towarzyszącej jest firma Medforum Sp. z o.o. Środki na jej sfinansowanie pochodzą z innych źródeł niż umowy ze sponsorami farmaceutycznymi konferencji.

 

10 grudnia 2011, sobota

 8.00 – 8.50

W6. Warsztaty równoległe

1. Terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Mgr Katarzyna Markowska-Regulska [33]

2. Cyberpsychologia w pracy psychiatry i psychologa. Dr Agata Leśnicka [e-cafe]

3. Nagłe i powoli rozwijające się zaburzenia pamięci - prezentacje przypadków.Dr Agnieszka Gorzkowska [34]

4. Rola jakości więzi i modelu deficytu w powstawaniu zaburzeń zachowania - praca na przypadkach.

Mgr Marta Nowak, Mgr Agnieszka Gawęda, Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik [62]

5. Psychiatria z perspektywy NFZ. Dr Maciej Karaszewski, NFZ [62]

6. Genogram projekcyjny. Dr Maciej Pilecki [42]

 

 9.00 - 10.30

S10. Neurobiologia i farmakogenetyka [62]

Prowadzenie: Prof. Joanna Lewin-Kowalik, Dr Marek Krzystanek

Farmakogenetyka leków przeciwdepresyjnych (podsumowanie "dużego" badania europejskiego GENDEP). Prof. Twarowska-Hauser

Neurobiologia i neurofarmakologia lęku (praktyczne implikacje badań podstawowych). Prof. Adam Płaźnik

Schizofrenia - wschód glutaminergicznego słońca (schizofrenia jako wynik niedoczynności receptorów NMDA w mózgu). Dr Marek Krzystanek

 

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 - 12.30

S11. Niepełnosprawność intelektualna - możliwości farmakoterapeutyczne i psychoterapeutyczne  [62]

Prowadzenie: Dr Krzysztof Krysta, Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz

Skuteczność i tolerancja neuroleptyków atypowych w leczeniu zaburzeń zachowania u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dr hab. Filip Rybakowski

Wykorzystanie wideotrenigu komunikacji we wspieraniu interakcji rodzic-dziecko. Mgr Monika Kastory-Bronowska

Nowoczesne kształcenie psychiatrów w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej. Co proponuje świat? Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz
 

12.30 - 13.00

Dyskusja panelowa

 13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

[62] - nr sali wykładowej lub warsztatowej
(*) - sesje tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego,         
(XX) – system głosowania bezprzewodowego

Sesja posterowa:planujemy prezentację ok. 50 posterów.

 

 

Pobierz elektroniczną wersję Pamiętnika konferencyjnego [>>>]

 

 

 


International speakers

 

Prof. Allan Young uzyskał dyplom lekarza medycyny, a także uzyskał specjalizację w psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym w Edynburgu. Obecnie kieruje Katedrą Psychiatrii w Imperial College w Londynie, gdzie jednocześnie jest dyrektorem Centrum Zdrowia Psychicznego. Wykładał na uniwersytetach w Edynburgu, Oxfordzie, Newcastle oraz na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie, gdzie prowadził Leading Edge Endowment Fund Endowed Chair in Research.

W badaniach skupia się na terapii ciężkich schorzeniach psychicznych, a w szczególności zaburzeniach nastroju. Prof. Young otrzymywał badawcze granty z UK Medical Research Council, the Wellcome Trust, the Stanley Medical Research Institute, the Canadian Institutes for Health Research, the National Institutes of Health i wielu innych instytucji dotujących badania.

Prof. Young opublikował ponad 300 prac w indeksowanych czasopiwmachi dużą liczbę książek, dotyczących psychofarmakoterapii i zaburzeń afektywnych. Jest członkiem wielu rad naukowych w czasopismach naukowych oraz towarzystw zawodowych i naukowych.. Obecnie jest skarbnikiem International Society for Affective Disorders i członkiem zarządu International College of Neuropsychopharmacology (CINP).

 

Dr Thilak Ratnayake Pracuje jako psychiatra od ponad 25 lat. Odponad 10 lat ma tytuł Konsultanta Psychiatry. Jest członkiem Królewskiego Kolegium Psychiatrów i posiadaczem tytułu MD w dziedzinie psychiatrii oraz dyplomu w zakresie psychologii medycyny. Był stypendystą Uniwersytetu w Hertfordshire.


Pracował jako egzaminator w Królewskim Kolegium Psychiatrów. Obecnie jest wykładowcą i Dyrektorem ds.Kształcenia Medycznego w SEPTNHS Trust. Ma 10 letanie doświadczenie w pracy jako psychiatra Konsultant ds.interwencji kryzysowych i pracy w zespołach leczenia domowego. Interesuje się psychiatrią środowiskową i jest aktywnie zaangażowany w proces kształcenia dyplomowego i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek. Jest wiceprezesem Towarzystwa Psychiatrycznego Sri Lanki.

 

 

Dr Davor Mucic, urodził się wbyłej Jugosławii w 1962 roku, zdobył tytuł specjalisty psychiatrii w Danii. Szczególnie interesował się zagadnieniem leczenia osób ubiegających się o azyl, uchodźców i imigrantów, z użyciem w pracy klinicznej ich języka ojczystego. Davor Mucic utworzył Centrum Psychiatryczne im. Małego Księcia, jedyne miejsce w Danii dla uchodźców i imigrantów z byłej Jugosławii, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie terapeuci mówią tym samym języku, co pacjenci. Centrum to stało się ośrodkiem rozwoju telepsychiatrii w Danii od 2000 roku. Więcej informacji o Centrum można znaleźćna stronie: www.denlilleprins.org
Davor Mucic jest członkiem EPA (Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne), WACP (Światowe Towarzystwo Psychiatrii Kulturowej), Duńskiego Stowarzyszenia Psychiatrów i Duńskiego Towarzystwa Telemedycyny Klinicznej. W 2011 Davor Mucic utworzył Sekcję telepsychiatrii w ramach EPA. Ponadto, Davor Mucic jest wykładowcą na Uniwersytecie Duńskim w Kopenhadze i recenzentem czasopisma Journal of Telemedicine and Telecare.

 

Prof. Johannes Thome – jest Kierownikiem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Rostocku, honorowym Profesorem The School of Medicine, University of Wales Swansea. Studiował medycynę i zdobył tytuł Doktora  na Uniwersytecie Saarland. Uzyskał stopień Doktora Habilitowanego na Uniwersytecie w Heidelbergu w roku 2000. Pracował w takich miejscach jak: The School of Medicine, University of Wales Swansea, U.K., Central Institute of Mental Health in Mannheim, University of Heidelberg, Division of Molecular Psychiatry, Yale University School of Medicine, USA, Departments of Psychiatry and Neurology, University of Würzburg. Jest współedytorem czaspisma: “ German Journal of Psychiatry”, człoknkiem zespołów redakcujnych i recenzentem wielu innych czasopism.

Jest członkiem towarzystw naukowych: Association of European Psychiatrists, European Society for Clinical Neuropharmacology (executive board), German Society for Biological Psychiatry, German Society of Psychiatry, Psychotherapy and Neurology, World Federation of ADHD (executive board).  Opublikował ponad 100 artykułów naukowych I 4 książki.

 

Prof Köksal Alptekin  pracuje jako profesor psychiatrii w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Dokuz Eylül, w Izmize w Turcji od 2002 roku, w której wcześniej uzyskał specjalizację psychiatry. Brał też udział w szkoleniach w zakresie psychodramy i terapii psychoanalitycznej. Jest członkiem Sekcji Schizofrenii i Epidemiologii Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Bierze udział w pracach grupy ekspertów WPA zajmującej się standardami leczenia schizofrenii od 2005 roku. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w jego publikacjach są psychofarmakologia schizofrenii, zaburzenia funkcji poznawczych i jakości życia w schizofrenii, a ostatnio także genetyka i epidemiologia schizofrenii. Jest między innymi współautorem znanej i cytowanej w Polsce publikacji „Praktyczne aspekty stosowania amisulprydu w leczeniu chorych na schizofrenię”.

Pani L, Villagrán JM, Kontaxakis VP, Alptekin K. Practical issues with amisulpride in the management of patients with schizophrenia. Clin Drug Investig.2008;28 (8):465-77.

 

Dr Rashid Zaman  pracuje jako konsultant psychiatra w Bedford SEPT oraz w Klinice Psychiatrii, Uniwersytetu w Cambridge, UK. Po ukończeniu medycyny na Uniwersytecie w Cambridge, specjalizował się w medycynie rodzinnej, a następnie w psychiatrii w Szpitalach Charing Cross i St Mary w Londynie. Zanim uzyskał tytuł konsultanta, pracował jako wykładowca psychiatrii w Imperial College w Londynie.
Jest jednym z autorów Churchill’s Pocketbook of Psychiatry i kilku prac naukowych w czasopismach medycznych. Był także wykładowcą na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują dorosłych ADHD dorosłych, chorobę afektywną dwubiegunową, poznawcze endofenotypy w schizofrenii, zwiazek pomiędzy ćwiczeniami fizycznymi i leczeniem depresji, psychozy i przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS).
Jest dyrektorem Bedfordshire Centrum Mental Health Research współpracujacego z Cambridge University, Honorowy Visiting Fellow, University of Cambridge i członkiem Komitetu Wykonawczego Królewskie Kolegium Psychiatrów.

 

Dr Mark Agius  pracuje jako adiunkt Klinki Psychiatrii Uniwersytetu w Cambridge, gdzie łączy pracę kliniczna i naukową. Ponadto jest doradcą medycznym Bedfordshire and Luton Community NHS Trust. Jest to instytucja zajmująca się m.in. psychiatria środowiskową, upowszechnianiem wiedzy dotyczącej opieki nad pacjentami psychiatrycznymi wśród lekarzy rodzinnych i pracowników socjalnych. Jego prace naukowe dotyczą leczenia depresji, schizofrenii a także psychiatrii środowiskowej i epidemiologii. Wraz grupą wybitnych psychiatrów europejskich jest m.in. współautorem opracowania dotyczącego psychiatrii w Europie.

Agius M, Zaman R, Singh S, Gallagher O, Jones PB, McGuire P, Power P, Craig T, Bahn S, Grech A, Casha C, Pace C, Cassar D, Blinc-Pesek M, Avgustin B, Gruber E, Biocina SM, Andelic J, Dinolova R, van Os J, Lambert M. Psychiatry in Europe. Br J Psychiatry. 2005l;187:92.

 

Prof. Julio Bobes  jest szefem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu w Oviedo, Prezydentem Hiszpańskiego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej, a także członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA).

Profesor Bobes jest autorem ponad stu publikacji o międzynarodowym znaczeniu. Aktywnie uczestniczy w badaniach dotyczących zapobiegania zachowaniom samobójczym. Jego zainteresowania dotyczą także problemu uzależnień, prace na ten temat publikował w formie formie artykułów, rozdziałów książek i monografii.

Szerzej o działalności naukowej Prof. Bobesa można przeczytać na naszym portalu www.psychiatria.pl pod adresem: http://www.psychiatria.pl/txt/a,8558,0,schizofrenia-wplyw-lekow-na-objawy-negatywne

 


 

Students` session

8.12.2011 - Thursday

• Rafał Skowronek: Fatal lamotrigine intoxication – case report and review
• Niemann Anna-Lena: Evaluation of coercive measures at the Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Rostock, Germany
• Aleksandra Bednarz: Anxiety disorders and depression in Multiple Sclerosis (MS) - a comparison of two clinical cases.
• Jonathon Holland: Bipolar Disorder, Migraine and Epilepsy - A Shared Pathogenesis?
• Bogna Szymańska: Neurocognitive functioning among HIV-infected patients treated with antiretrivirals therapy
• Ruth Wightman: MultiFamily Work in an Inpatient Setting

9.12.2011 – Friday

• Anna Szczegielniak: Are psychiatrists aggressive? - questionnaire analysis
• Catherine Zhang: Case Report of a Patient with Epilepsy, Migraine and Bipolar Disorder
• Agnieszka Kowal: Depressive disorders and severity of uneasiness and anxiety in women with pregnancy complications in the context of personality variables   
• Marketa Mertlova: Sex differences in cognitive task performances after repeated administration of MDMA
• Martyna Żelazkowska: The changes of needs and emotional bonds between a child an adolescent mother or a mature women during a pregnancy
• Susanne Schubert: Sensor-based monitoring of behavioral disturbances in Alzheimer`s disease - a novel biomarker of disease
• Eliza Górniak: Mental illness in the opinion of young people- a questionnaire study.
• Leonardo Zullo: Proposed study of EEG spectral coherence as a diagnostic tool in chronic fatigue syndrome
• Irena Grudzińska: Depression, anxiety and coping with stress in the course of multiple sclerosis treatment. A case study.
• Heather Reynolds: Quantifying grey matter alterations in Alzheimer's Disease
• Agnieszka Bratek: EEG Biofeedback as a part of complex therapy of a patient with post-traumatic cerebrasthenia - a case study

 


 

 

Posters - kliknij, aby pobrać plik

 

 

.


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola
 • Edukacja Medyczna
 • Psychiatria.pl
 • Medforum